Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 1/2018

Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badań archeologicznych dla zadań remontowych.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.01.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Decyzje
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Marcin Maksim
Kto wytworzył: Sławomir Wiśniewski
Data wytworzenia: 02-01-2018
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 02-01-2018
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 02-01-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A