Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.01.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 240/2017

Konkurs: Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż alei św. Jana Pawła II w Toruniu”

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
22.12.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :regulamin
- :zalaczniki
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Joanna Nosewicz Lewandowska
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 22-12-2017
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 22-12-2017
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 22-12-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A