Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 238/2017

Przetarg nieograniczony na: usługę naświetlania, druk i dostawę Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego „IKAR” wydawanego przez Urząd Miasta Torunia w 2018 roku.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
21.12.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :238_siwz_21_12
- :238_umowa_21_12
- :238_otwarcie_ofert_29_12
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 21-12-2017
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 21-12-2017
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 21-12-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A