Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 678/2017

Biuro Obsługi Urzędu UMT zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy CISCO będących własnością Gminy Miasta Toruń na okres 1 roku

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.12.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
28.12.2017
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Przemysław Czechowski
Data wytworzenia: 21-12-2017
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 21-12-2017
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 21-12-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A