Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.10.2018

Liczba wejść na stronę: 8704410
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 676/2017

Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do składania ofert na opracowanie inwentaryzacji obiektów kubaturowych, infrastruktury podziemnej oraz zagospodarowania terenu działek o numerach 229 i 230 obręb 12, zlokalizowanych przy ul. Rybaki w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.12.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :odpowiedzi
- :odpowiedzi_2
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Marcin Maksim
Kto wytworzył: Marcin Maksim
Data wytworzenia: 20-12-2017
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 20-12-2017
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 28-12-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A