Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 237/2017

Przetarg nieograniczony na usługę wparcia serwisowego dla urządzeń sieciowych firmy Cisco, będących własnością Gminy Miasta Toruń - nowy termin składania ofert: 4 stycznia 2018 godz 12:00

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.12.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :237_siwz_20_12
- :237_umowa_20_12
- :237_zal1_20_12
- :237-modyfiacja siwz_termin
- :237_zm_ogloszenia_termin
- :237_odp_na_pytanie
- :237_otwarcie_ofert
- :237_info_wyb
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 20-12-2017
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 20-12-2017
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 27-12-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A