Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 232/2017

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku UMT przy ul. Batorego 38-40 w Toruniu wraz z modernizacją oświetlenia, fotowoltaniką i przebudową schodów zewnętrznych i budową platformy dla niepełnosprawnych.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
18.12.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :232-siwz
- :232-wzór umowy
- :232-tabela wynagrodzenia
- :232_załącznik do wzoru umowy
- :232-zał do siwz
- :232-zał do siwz
- :232-zał do siwz
- :232-zestawienie ofert
- :232-unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 18-12-2017
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 18-12-2017
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 11-01-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A