Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.10.2018

Liczba wejść na stronę: 8704340
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 230/2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
15.12.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :230-siwz
- :230-wzór umowy
- :230-zał do umowy
- :230_tabela wynagrodzenia
- :zał 1_aneks do proj. budowlanego
- :zał 2_arch aranzacja
- :zał 3_arch detale
- :zał 4- arch elewacje
- :zał 5-arch przekroje
- :zał 6-arch rozbiorka
- :zał 7 _arch rzuty
- :zał 8 _inst. co i ct
- :zał 9 _inst. dso
- :zał 10_inst. elektryczne
- :zał 11_inst. kd
- :zał 12-inst. lan
- :zał 13-inst. sap
- :zał 14_inst. wentylacji
- :zał 15_inst. wod-kan
- :zał 16-inst. cctv
- :zał 17_inst. bms
- :zał 18_konstrukcja
- :zał 19_opis arch
- :zał 20_pzt arch. opis
- :zał 21_pzt arch
- :zał 22_pzt drogi
- :zał 23_pzt przylacza
- :zał 24_specyfikacje
- :zał 25_przedmiary
- :230-zestawienie ofert
- :230-unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: CNMW
Kto wytworzył: CNMW
Data wytworzenia: 15-12-2017
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 15-12-2017
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 11-01-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A