Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 177/2017

Informuję, że w dniu 27 listopada 2017 roku Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót polegających na wykonaniu obudowy studni głębinowej, przyłącza wodociągowego i energetycznego, ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej oraz utwardzenia drogi dojazdowej dla otworu nr 4 oraz przebudowy linii zasilających i sterowniczych na Ujęciu Wody w Czerniewicach. W dniu 11 grudnia 2017 roku Inwestor rozszerzył zakres wniosku o budowę przewodu wodociągowego od studni nr 4 do włączenia w istniejącą sieć wodociągową w rejonie studni nr 2 oraz budowę sieci energetycznej i światłowodowej na odc. od studni nr 2 do studni nr 4. (na terenie dz. nr 173/1, 173/2, 218, 219/3, 220, 497, 498, 499, 500, 512, 514, 515 obr. 76).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.12.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jadwiga Kwiatkowska
Data wytworzenia: 12-12-2017
Kto opublikował: Jadwiga Kwiatkowska
Data publikacji: 12-12-2017
Kto zmodyfikował: Jadwiga Kwiatkowska
Data ostatniej modyfikacji: 12-12-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A