Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962922
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 234/2017

konkurs: REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO IDEOWO-KONCEPCYJNEGO dla zadania pt.ZAGOSPODAROWANIE PRAWOBRZEŻA WISŁY W TORUNIU NA TERENACH POŁOŻONYCH OD PRZYSTANI AZS DO PORTU DRZEWNEGO.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
08.12.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :234-regulamin konkursu
- :234-załaczniki do regulaminu
- :234-poprawny adres e-mail do korespondencji
- :234_odpowiedzi na pytania
- :234-zmiana ogłoszenia o konkursie
- :234_zarządzenie PMT zmiana regulaminu konkursu
- :odp. na pytania-28_02
- :standardy techniczne
- :234-zmiana składu Sądu Konkursowego
- :234-miejsce i data ogłoszenie wyników konkursu
- :234-unieważnienie konkursu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WAiB
Data wytworzenia: 08-12-2017
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 08-12-2017 15:30:13
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 09-05-2018 14:47:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A