Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15963203
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 233/2017

Konkurs: JEDNOETAPOWY IDEOWO-KONCEPCYJNEGO dla zadania pt.ZAGOSPODAROWANIE LEWOBRZEŻA WISŁY W TORUNIU NA TERENACH POŁOŻONYCH OD KĘPY BAZAROWEJ WRAZ Z TERENEM MAJDANÓW I ZAMKU DYBOWSKIEGO.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
08.12.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :233-regulamin konkursu
- :233-załączniki do regulaminu
- :233-poprawny adres e-mail do korespondencji
- :233_odpowiedzi na pytania
- :233_zmiana ogłoszenia o konkursie
- :233Pzarządzenie PMT-zmiana regulaminu konkursu
- :odp. na pytania-28-02
- :standardy techniczne
- :233-zmiana składu Sądu Konkursowego
- :233-miejsc ei data ogłoszneia wyników konkursu
- :wyniki konkursu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WAiB
Data wytworzenia: 08-12-2017
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 08-12-2017 15:22:55
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 25-04-2018 13:33:44
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A