Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.10.2018

Liczba wejść na stronę: 8704406
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 228/2017

Przetarg nieograniczony na prace konserwatorsko – remontowe oficyny dawnego Pałacu Meissnera w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona o konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – Etap II.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
07.12.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :228-wzór umowy
- :228_prace konserwatorsko-remontowe
- :228-siwz
- :228-tabelawynagrodzenia
- :228-załącznik do umowy
- :228-uniewaznienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 07-12-2017
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 07-12-2017
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 07-12-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A