Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 176/2017

Informuję o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego BUD – TECH Sp. z o.o. przy ul. Szosa Chełmińska 98 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Adama Stando – Prezesa dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego), budowie przyłączy wody, przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wewnętrznej instalcji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. Łukasza Watzenrodego 12-14 i ul. Jana Hubego 8 na terenie działek nr: 200/1, 200/2, 200/3, 201 w obrębie 30.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
04.12.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 04-12-2017
Kto opublikował: Jadwiga Kwiatkowska
Data publikacji: 04-12-2017
Kto zmodyfikował: Jadwiga Kwiatkowska
Data ostatniej modyfikacji: 04-12-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A