Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 174/2017

Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pana Zbigniewa Ziętek dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Krakowskiej 71A i 71B na dz. nr 272/5 i 707/4 w obrębie 53

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
01.12.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 01-12-2017
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 01-12-2017
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 01-12-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A