Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 225/2017

Przetarg nieograniczony na sukcesywną sprzedaż oraz dostarczenie materiałów biurowych, papieru kserograficznego i składanki komputerowej na potrzeby Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
23.11.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :225_zest_otwart_ofert
- :225_siwz_23_11
- :225_umowa_23_11
- :225_zal1_23_11
- :225_zal1_wp_23_11
- :225_zal2_wykaz_wydz_23_11
- :odpowiedzi_na_pytania_30_11
- :225_info_o_wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 23-11-2017
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 23-11-2017
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 23-11-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A