Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 221/2017

Przetarg nieograniczony na sukcesywną publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
23.11.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :221-siwz
- :221-wzór umowy
- :wzor_umowy_cz2
- :221- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- :221-zestawienie ofert
- :221-wybór ofert
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: BOU
Data wytworzenia: 23-11-2017
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 23-11-2017
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 04-12-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A