Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.10.2018

Liczba wejść na stronę: 8704332
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 218/2017

Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego , Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.11.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :tabela_wynagrodzenia_czI_do_wypelnienia
- :tabela_wynagrodzenia_czII_do_wypelnienia
- :wzor_umowy_cz1
- :wzor_umowy_cz2
- :zalacznik_do_wzoru_umowy_czI
- :zalacznik_do_wzoru_umowy_cz2
- :1_strona_tytulowa
- :2_spis-zawartosci_projektu
- :3_proj_zagospod_terenu
- :4_proj_zagospod_terenu_cz_rysunkowa
- :5_zalaczniki_formalne
- :6_uprawnienia_budowlane
- :7_oswiadczenia
- :8_opis_do_projektu_arch_bud
- :9_charakterystyka_energetyczna
- :10_projekt_arch_bud_cz.graficzna
- :11_instalacje_sanitarne
- :12_instalacje_elektryczne
- :13_kosztorysy
- :14_specyfikacja_techniczna
- :15_rysunki_stwiorb_fotometria
- :16_rysunki_stwiorb_fotometria
- :odpowiedz_na_pytania1_28_11
- :zalacznik_do_odpowiedzi_na_pytania
- :zmiana_siwz_NOWY_TERMIN_SKLADANIA_OFERT
- :zmiana_ogloszenia_NOWY_TERMIN_SKALDANIA_OFERT
- :odpowiedzi_na_pytania_06_12
- :zestawienie ofert
- :infomacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 20-11-2017
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 20-11-2017
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 20-11-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A