Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 170/2017

Informuję, że w dniu 8 listopada 2017 r. Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku Oddział w Toruniu poprzez pełnomocnika Pana Piotra Szameta dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcią robót polegających na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV wraz z budową stacji transformatorowej Sn/nN 15/0,4 kV , budowa linii kablowej nN w ulicy Rudackiej w Toruniu na terenie dz. nr 110/2, 108/4, 170, 172, 927/1, 265, 248, 271, 269, 268, 267, 266, 253, 927/2, 109, 110/1 obręb 67.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.11.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jadwiga Kwiatkowska
Data wytworzenia: 09-11-2017
Kto opublikował: Jadwiga Kwiatkowska
Data publikacji: 09-11-2017
Kto zmodyfikował: Jadwiga Kwiatkowska
Data ostatniej modyfikacji: 09-11-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A