Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 169/2017

Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Piotra Cyrka z dnia 28 września 2017 r., numer w rejestrze organu: l. dz.: 9170/2017, uzupełnionego w dniu 13.10.2017r., l. dz. 9734/2017 dotyczącego zgłoszenia budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn do zasilania działek dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Królewny Śnieżki w Toruniu - dz. nr 173/2, 178/3, 178/7, 179/1, 179/2, 179/3, 182, 562/1, 562/2 obr. 61 (zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
07.11.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 07-11-2017
Kto opublikował: Kamil Jeżewski
Data publikacji: 07-11-2017
Kto zmodyfikował: Kamil Jeżewski
Data ostatniej modyfikacji: 07-11-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A