Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 168/2017

Informuję, że Pan Zbigniew Ziętek dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Krakowskiej 71A i 71B na dz. nr 272/5 i 707/4 w obrębie 53 (zakres przedmiotowy robót przewidzianych do wykonania w ramach zgłoszenia oraz nieruchomości, dla potrzeb których planuje się ich wykonanie, został jednoznacznie określony w ramach uzupełnienia zgłoszenia dnia 03.11.2017 r.), zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.11.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Michał Kajacz
Data wytworzenia: 03-11-2017
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 03-11-2017
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 03-11-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A