Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 167/2017

Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Piotra Szameta, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV oraz budowie małogabarytowych stacji transformatorowych przy ul. Osadniczej, Olęderskiej, Rypińskiej, Rudackiej, Glinieckiej, Lipnowskiej, Golubskiej, Otłoczyńskiej i Aleksandrowskiej w Toruniu (dot. dz. nr 297/9, 296/1, 278, 343, 302/1, 302/9, 302/22, 302/2, 154, 171, 170/2, 84, 119, 120, 164, 165, 166/4, 167, 118/4, 116, 91, 92, 93, 143, 144, 111, 332, 226, 313/7, 314/2, 342, 133, 157, 158, 348, 159, 275, 70, 160, 162, 74, 75, 80, 281, 283, 168, 169, 60, 109, 122, 134, 135, 136, 137, 155, 286, 294, 166/3, 170/3, 118/2, 118/6, 297/8, 118/3, 118/5, 118/1, 296/2, 297/5, 297/7, 170/1, 344, 94, 396/2, 292, 299 , 300, 178/1, 177, 142, 339, 336, 290, 391, 72, 108, 107, 291/5, 393/2, 395, 394, 298/15, 280, 319, 288/5, 296/10, 171/2, 171/3 obręb 68, dz. nr 103/1, 102, 104, 130, 161, 94, 298/20, 106, 104, 172/1, 173, 53, 64, 52, 340, 175/1, 174/1, 105 obręb 69 zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.11.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Michał Kajacz
Data wytworzenia: 02-11-2017
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 02-11-2017
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 02-11-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A