Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675698
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 29/2017

Urząd Miasta Torunia otrzymał kolejną rekomendację systemu zarządzania jakością na zgodność z wymogami ISO 9001:2008

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.10.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jacek Mularz
Data wytworzenia: 20-10-2017
Kto opublikował: MS
Data publikacji: 20-10-2017 15:27:34
Kto zmodyfikował: MS
Data ostatniej modyfikacji: 20-10-2017 15:30:09
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A