Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.11.2018

Liczba wejść na stronę: 8860134
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 640/2017

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
07.09.2017
Data wejścia w życie:
01.10.2017
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik nr 1 - stawki opłat za parkowanie w SPP
- :Załącznik nr 2 - regulamin poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 3534
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 281/2003


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 12-09-2017
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 12-09-2017
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 15-09-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A