Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 17.12.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Obwieszczenie RMT 61/2017

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Toruń.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
20.07.2017
Data wejścia w życie:
31.07.2017
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 3072
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 31-07-2017
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 31-07-2017
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 31-07-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A