Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 21/2017

Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, z dnia 11 lipca 2017 r., o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
17.07.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
15.09.2017
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Urszula Maszewska
Data wytworzenia: 11-07-2017
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 17-07-2017 13:01:18
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 17-07-2017 13:03:58
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A