Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 20/2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wójt Gminy Wielka Nieszawka podaje się do wiadomości, że dnia 22.06.2017 r. wydana została, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Torunia, Wójtem Gminy Aleksandrów Kujawski i Burmistrzem Ciechocinka, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
29.06.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
15.07.2017
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jacek Mularz
Data wytworzenia: 29-06-2017
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 29-06-2017 12:40:21
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 29-06-2017 12:42:17
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A