Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 18/2017

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń"

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
31.05.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środ
Data wytworzenia: 31-05-2017
Kto opublikował: Aleksandra Ogrodowska
Data publikacji: 31-05-2017 12:17:07
Kto zmodyfikował: Aleksandra Ogrodowska
Data ostatniej modyfikacji: 31-05-2017 12:20:00
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A