Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 12.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8975533
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 4/2017

Petycja w sprawie zagospodarowania ul. Kaszubskiej

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
29.03.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :Petycja
- :odpowiedź
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: WGK
Kto wytworzył: Rafał Stawiarski
Data wytworzenia: 29-03-2017
Kto opublikował: Dariusz Nadolski
Data publikacji: 29-03-2017
Kto zmodyfikował: Dariusz Nadolski
Data ostatniej modyfikacji: 25-09-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A