Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13166890
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 549/2017

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Gminy Miasta Toruń.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.03.2017
Data wejścia w życie:
12.04.2017
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik nr 1
- :Załącznik nr 2
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 1205
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 29-03-2017
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 29-03-2017 09:00:49
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 30-03-2017 12:07:19
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A