Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10927759
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 474/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
24.11.2016
Data wejścia w życie:
17.12.2016
Utrata mocy:
04.10.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - Statut Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 4316
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 216/2019
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 739/2001


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 30-11-2016
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 30-11-2016 11:39:27
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 20-09-2019 09:34:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A