Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 22.09.2018

Liczba wejść na stronę: 8600179
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 7/2016

Petycja w sprawie dążenia do zwiększenia efektywności energetycznej na terenie Gminy Miasta Toruń

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.07.2016
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :odp. na petycję
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: WGK
Kto wytworzył: Dariusz Nadolski
Data wytworzenia: 12-07-2016
Kto opublikował: Dariusz Nadolski
Data publikacji: 12-07-2016
Kto zmodyfikował: Dariusz Nadolski
Data ostatniej modyfikacji: 14-07-2016
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A