Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 5/2016

w sprawie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od skrzyżowania ulic Łukasza Watzenrodego i Henryka Strobanda do ul. Heleny Kaźmierczak – Połońskiej.(Data wpływu:15.04.2016r.)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
15.04.2016
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zal
- :zal
- :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: -
Data wytworzenia: 11-05-2016
Kto opublikował: Łukasz Łopatowski
Data publikacji: 11-05-2016
Kto zmodyfikował: Łukasz Łopatowski
Data ostatniej modyfikacji: 14-07-2016
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A