Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 04.07.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 56/2016

KONKURS REALIZACYJNO – STUDIALNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ DLA ZADANIA PT. „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU BASENU PRZY UL. BAŻYŃSKICH 9/17 W TORUNIU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ BASENU NA CELE REKREACYJNO – SPORTOWE”

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
29.04.2016
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :regulamin konkursu
- :zał nr 1 do regulaminu
- :zał nr 2 do regulaminu
- :zał nr 3 do regulaminu
- :zał nr 4 do regulaminu
- :zał nr 5 do regulaminu
- :zał nr 6 do regulaminu
- :zał nr 7 do regulaminu
- :zał nr 8 do regulaminu
- :zał nr 9 do regulaminu
- :zał nr 10 do regulaminu
- :zał nr 11a do regulaminu
- :zał nr 11d do regulaminu
- :zał nr 11c do regulaminu
- :zał nr 11b do regulaminu
- :zał nr 11e do regulaminu
- :zał nr 11f do regulaminu
- :zał nr 11g do regulaminu
- :zał nr 11h do regulaminu
- :odp. na pytanie-1
- :56_inf. o miejscu ogłoszenie wyników
- :56_informacja o wynikach konkursu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data wytworzenia: 29-04-2016
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 29-04-2016 11:46:43
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 19-08-2016 13:27:25
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A