Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.06.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 884/2014

w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.10.2014
Data wejścia w życie:
01.01.2015
Utrata mocy:
01.01.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 225/2015
Uchwała RMT 306/2016
Uchwała RMT 367/2016
Uchwała RMT 469/2016
Uchwała RMT 747/2017
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 431/2012
Obwieszczenie RMT 16/2014


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 30-10-2014
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 30-10-2014
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 01-12-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A