Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 24.04.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 883/2014

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.10.2014
Data wejścia w życie:
01.01.2015
Utrata mocy:
01.01.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Ceny urzędowe za usługi przewozowe
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 305/2016
Uchwała RMT 366/2016
Uchwała RMT 747/2017
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 111/2011
Obwieszczenie RMT 10/2013


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 30-10-2014
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 30-10-2014
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 01-12-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A