Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.02.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za I półrocze 2014 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
29.08.2014
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Aneta Pietrzak
Data wytworzenia: 29-08-2014
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 29-08-2014
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 29-08-2014
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A