Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.01.2019

Liczba wejść na stronę: 9166678
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Sprawozdania

Sprawozdanie za rok 2012 z wykonania Uchwały Nr 193/2011 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
08.05.2013
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 08-05-2013
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 08-05-2013 12:52:03
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 08-05-2013 12:52:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A