Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 04.07.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 120/2013

Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac w budynkach Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Łąkowej 13 w Toruniu.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
26.04.2013
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
14.05.2013
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :szkice elewacji
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Maksim
Data wytworzenia: 26-04-2013
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 26-04-2013 14:38:48
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 30-04-2014 13:27:46
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A