Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.01.2019

Liczba wejść na stronę: 9166665
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Sprawozdania

Sprawozdanie za rok 2011 z wykonana Uchwały Nr 934/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
25.05.2012
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Robert Małecki
Data wytworzenia: 25-05-2012
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 25-05-2012 19:16:56
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 13-06-2012 19:16:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A