Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 30/2012

przetarg nieograniczony na modernizację infrastruktury przystankowej przewidzianą do realizacji w ramach projektu pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City” oraz projektu pn.: „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013” a także uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla realizacji tego zadania.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
14.05.2012
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzór umowy
- :zal do siwz_zakres prac
- :zal do siwz
- :zal do siwz_TB1
- :zal do siwz_TB2
- :zal do siwz_TB3
- :zal do siwz_TB4
- :zal do siwz_TB5
- :zal do siwz_TB6
- :zal do siwz_TB7
- :zal do siwz_TB8
- :zal do siwz_TB9
- :zal do siwz_TB10
- :zal do siwz_TB11
- :zal do siwz_TB12
- :zmiana ogłoszenia_przeliczanie waluty obcej
- :30_modyfiacja siwz_28_05
- :30_odp. na pytania_28_05
- :mała architektura
- :ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- :ogłoszenie o zawarciu umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data wytworzenia: 14-05-2012
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 14-05-2012 10:43:59
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 30-04-2014 13:31:06
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A