Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 24.04.2017

Liczba wejść na stronę: 6771420
Data (2017-04-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Obwieszczenia RMT

Ilość dokumentów: 71
1-20 21-40 41-60 61-71 

Dokument Tytuł Data
Obwieszczenie RMT 48/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 23.03.2017
Obwieszczenie RMT 47/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń. 23.03.2017
Obwieszczenie RMT 46/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń 23.03.2017
Obwieszczenie RMT 45/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń. 23.03.2017
Obwieszczenie RMT 44/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 13 - Bydgoskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu. 27.10.2016
Obwieszczenie RMT 43/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 12 - Staromiejskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu. 27.10.2016
Obwieszczenie RMT 42/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 11 - Chełmińskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu. 27.10.2016
Obwieszczenie RMT 41/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 10 - Wrzosy będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu. 27.10.2016
Obwieszczenie RMT 40/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 9 – Jakubskie-Mokre będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu. 27.10.2016
Obwieszczenie RMT 39/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 8 – Rubinkowo będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu. 27.10.2016
Obwieszczenie RMT 38/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 7 – Skarpa będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu. 27.10.2016
Obwieszczenie RMT 37/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 6 – Bielawy-Grębocin będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu. 27.10.2016
Obwieszczenie RMT 36/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 5 – Kaszczorek będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu. 27.10.2016
Obwieszczenie RMT 35/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 4 – Czerniewice będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu. 27.10.2016
Obwieszczenie RMT 34/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 3 – Rudak będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu. 27.10.2016
Obwieszczenie RMT 33/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 2 – Stawki będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu. 27.10.2016
Obwieszczenie RMT 32/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 1 – Podgórz będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu. 27.10.2016
Obwieszczenie RMT 31/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów. 27.10.2016
Obwieszczenie RMT 30/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2015 – 2019”. 12.05.2016
Obwieszczenie RMT 29/2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 12.05.2016

1-20 21-40 41-60 61-71 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A