Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 20.08.2018

Liczba wejść na stronę: 8479750
Data (2018-08-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19858
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 349/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów w pasach drogowych i na zieleńcach w Toruniu". 17.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 348/2018Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty podmioty wykonujące działalność leczniczą udzialające świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii. 17.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 347/2018Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie zajęć z zakresu aktywności fizycznej. 17.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 110/2018Data zgromadzenia: 1.09.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 7.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: ul. Starotoruńska w Toruniu;
Trasa przejścia ze wskazaniem zakończenia zgromadzenia: skrzyżowanie ul. Starotoruńskiej z ul. Szosa Bydgoska do końca ulicy Starotoruńskiej (za WSKSiM;
17.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 346/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:"Rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Podgórza oraz wzdłuż ul. Poznańskiej w Toruniu". 16.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 142/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „wybudowanie przyłączy od miejskiej sieci światłowodowej do 13 lokalizacji, uruchomienie 11 nowych punktów kamerowych oraz modernizacja 2 punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta”. 16.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 109/2018Data zgromadzenia: 25.08.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 21.00 - 23.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Rynek Nowomiejski, Toruń
Przejazd: Rynek Nowomiejski, Browarna, Piernikarska, Św. Jakuba, Wola Zamkowa, Plac Św. Katarzyny, Dąbrowskiego, PCK, Grudziądzka, Bażyńskich, Batorego, Kościuszki, Lelewela, Legionów, Żwirki i Wigury, Grudziądzka, Trasa Średnicowa Północna, Dworcowa, Chrobrego, Plac Pokoju Toruńskiego, Sobieskiego, Studzienna, Antczaka, Waryńskiego, Plac Pokoju Toruńskiego, Dobrzyńska, Plac Św. Katarzyny, Wola Zamkowa, Św. Jakuba, Rynek Nowomiejski.
Zakończenie: Rynek Nowomiejski, Toruń
16.08.2018
Informacje o środowisku 16/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Okólnej w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 892/18 z dnia 19 lipca 2018 r.). 16.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 345/2018Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe na interwencyjne prace naprawcze i zabezpieczające odcinka dawnych murów miejskich przy ul. Pod Krzywą Wieżą w Toruniu. 14.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 143/2018Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego w tym administrowania stanowiskami komputerowymi w lokalizacjach Urzędu Miasta Torunia oraz administrowanie serwerami i systemami informatycznymi w Wydziale Geodezji i Kartografii. 14.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 138/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 w Toruniu. 14.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 344/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na rozbiórkę 6. budynków parterowych przy ul. Winnica 95-97 w Toruniu. 13.08.2018
Patronaty 143/2018"Dziękczynienie w rodzinie" 13.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 140/2018Przetarg nieograniczony na budowę rurociągu światłowodowego 3xHDPE 40mm w relacji: istniejąca studnia kablowa przy budynku ZDZ ul. Żółkiewskiego 37/41 – projektowana studnia kablowa przy ul. Żółkiewskiego 33 w Toruniu. 13.08.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 114/2018Informuję, że w dniu 10.08.2018 r. Pan Krzysztof Cmiel wycofał wniosek zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Lubej 12 w Toruniu (dz. nr 228, obręb 46, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) o taras. 13.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 108/2018Data zgromadzenia: 19.08.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 15:00 - 18:00
Miejsce zgromadzenia: róg ul. Szerokiej i ul. Żeglarskiej
13.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 343/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac dla zadania pn. "Budowa trampolinowego placu zabaw na Barbarce w Toruniu. 10.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 342/2018Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową pn. "Interdyscyplinarny ogród szkolny na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema 66 w Toruniu. 10.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 136/2018Przetarg nieograniczony na „Ocieplenie – termomodernizacja Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych >>Młody Las<< przy ul. Sienkiewicza 12 w Toruniu”. 10.08.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 113/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Michała Matusiaka, w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV do zasilania działek nr 217/21, 217/22, 217/23, 217/24 przy ul. Zielonogórskiej i Tarnowskiej w Toruniu (dot. dz. nr 217/21, 217/22, 217/23, 217/24, 215/22, 217/5 obręb 53) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 10.08.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A