Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.09.2021

Liczba wejść na stronę: 16991633
Data (2021-09-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 27592
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 538/2021Informuję, że Pani Bogumiła Janasiewicz dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sobieskiego 54 w Toruniu (dz. nr 86/1, 86/2 obręb 55) 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 537/2021Informuję, że Pani Elżbieta Zagacka dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Piernikarskiej 8 w Toruniu (dz. nr 133 obręb 17) 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 536/2021Informuję, że Pan Daniel Szach dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Idzikowskiego 7 w Toruniu (dz. nr 159 obręb 71) 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 535/2021Informuję, że Pan Sławomir Wiśniewski dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Krakowskiej 1-5 w Toruniu (dz. nr 18/14, 18/11 obręb 53) 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 534/2021Informuję, że Pani Grażyna Dudkiewicz dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących przebudowę i budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 44 w Toruniu (dz. nr 258 obręb 9) 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 533/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Jadwigi Czuba dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Przyjemnej 4 w Toruniu (dz. nr 138/20, obręb 61) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 532/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Jadwigi Sudzińskiej dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Jodłowej 64w Toruniu (dz. nr 557, obręb 51) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 531/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Grzegorza Murawskiego dla inwestycji polegającej na podłączeniu kotła do wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mostowej 11 w Toruniu (dz. nr 48, obręb 16) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 530/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Hanny Krykowskiej dla inwestycji polegającej na podłączeniu kotła do wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Złotej 1 w Toruniu (dz. nr 78, obręb 71) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 529/2021Informuję, że Pan Kazimierz Fabiszak dokonał zgłoszenia podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Akacjowej 9 w Toruniu (dz. nr 85, obręb 70) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 528/2021Informuję, iż organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Pani Grażyny Zapolskiej, dot. podłączenia kotła do wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Parkowej 12-14 w Toruniu (działka nr 470 z obrębu 70)– zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 527/2021Informuję, że Pani Jadwiga Szczawik dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Pod Krzywą Wieżą 22 w Toruniu (dz. nr 208/1, obręb 14) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 526/2021Informuję, że Pani Joanna Ziółkowska dokonała zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Porzeczkowej 21 w Toruniu (dz. nr 441, obręb 35) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.09.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 270/2021Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań mających na celu uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, zaprasza do złożenia oferty cenowej netto i brutto na "Rozbudowę systemu dozoru wizyjnego miasta Torunia w zakresie budowy i uruchomienia 5 nowych punktów kamerowych na terenie Czerniewic i Podgórza." 20.09.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 130/2021Data zgromadzenia: 26.09.2021
Godzina zgromadzenia: 10.00-14.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
20.09.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 129/2021Data zgromadzenia: 25.09.2021
Godzina zgromadzenia: 10.00-14.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
20.09.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 128/2021Data zgromadzenia: 16.10.2021
Godzina zgromadzenia: 16.00-18.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, chodnik w odległości ok. 10 m od pomnika Mikołaja Kopernika przy ścianie Ratusza Staromiejskiego (naprzeciwko kamienic przy ul. Rynek Staromiejski 5 i 7)
20.09.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 127/2021Data zgromadzenia: 13.10.2021
Godzina zgromadzenia: 14.00-16.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, chodnik przy Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19
20.09.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A