Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.10.2017
Data (2017-10-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18134
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 561/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont chodnika przy ul. Fałata66 w Toruniu. 18.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 560/2017Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej dla prowadzenia nadzoru inwestorskiego. 18.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 164/2017Informacja o wycofaniu wniosku - zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy Olęderskiej 29, 29a, 29b w Toruniu (dz. nr 111, 112, 113, obręb 69). 18.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 559/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie sieci obserwacji wód gruntowych na terenie Osiedla Działki Św. Józefa w Toruniu. 17.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 558/2017Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na opracowanie programu polityki zdrowotnej. 16.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 557/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie i wywiezienie chwastów i trawy z terenów Gminy Miasta Toruń. 16.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 556/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się na Plac Rapackiego w Toruniu. 16.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 555/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Szosa Lubicka ( przejście podziemne) ul. Dziewulskiego i ul. Kard. Wyszyńskiego w Toruniu. 16.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 554/2017Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na budowę kanalizacji teletechnicznej / rurociągu kablowego z niezbędnymi technologicznie studniami kablowymi w ul. Żółkiewskiego o długości ok. 730m wraz z przełożeniem z kanalizacji sanitarnej oraz zakończeniem na istniejących przełącznicach światłowodowych kabli ZKS-XXOTKtsdFo 24 oraz ZKS-XXOTKtsdFo 72J. 13.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 553/2017Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów budynków Urzędu Miasta Torunia – zgodnie z art. 62 Prawo budowlane. 13.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 552/2017Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na: realizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Rozbudowa systemu WiFi Gminy Miasta Toruń” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 13.10.2017
Uchwała RMT 679/2017zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017. 12.10.2017
Uchwała RMT 678/2017w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2042. 12.10.2017
Uchwała RMT 677/2017w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019”. 12.10.2017
Uchwała RMT 676/2017w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 września 2017r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 12.10.2017
Uchwała RMT 675/2017w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 lipca 2017r. na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia. 12.10.2017
Uchwała RMT 674/2017w sprawie przyjęcia Aneksu do „Miejskiego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy do 2020r”. 12.10.2017
Uchwała RMT 673/2017w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. 12.10.2017
Uchwała RMT 672/2017w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć. 12.10.2017
Uchwała RMT 671/2017w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć. 12.10.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A