Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 22.04.2018

Liczba wejść na stronę: 8089688
Data (2018-04-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19064
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 58/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.„Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu”. 21.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 57/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: „Szkoła Podstawowa na osiedlu mieszkaniowym JAR w Toruniu”. 21.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 51/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: część 1: Remont elewacji sali gimnastycznej oraz klubu ucznia na terenie Zespołu Szkół nr 10, Plac Św. Katarzyny 9 w Toruniu. część2: Termomodernizacja budynku Generałówki Centrum Kultury Zamek Krzyżacki przy ul. Przedzamcze 3 w Toruniu, część 3: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 przy ul. Targowej 36/38 w Toruniu. 21.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 181/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie usługi Active Directory Domain Services obejmującej swoim zasięgiem całość infrastruktury Zamawiającego 20.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 180/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na „Przygotowanie dokumentacji projektowej – minimum projektu budowlanego – umożliwiającej na jej podstawie realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury teletechnicznej w ul. Przy Kaszowniku na potrzeby połączenia szafy sterowniczej SIP z nowymi peronami autobusowymi”. 20.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 61/2018Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów UMT – systemu Otago. 20.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 53/2018Przetarg nieograniczony na na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 w Toruniu. 20.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 50/2018Informuję, że Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, z siedziba przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Dorau, w dniu 18 kwietnia 2018 r. dokonał zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Toruniu (dz. nr 680, 700, 702, 766/1, 766/2, 767/1, – obręb 74) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 20.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 49/2018przetarg nieograniczony na Ocieplenie – termomodernizacja Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12 w Toruniu”. 20.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 47/2018Data zgromadzenia: 22.04.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic Żwirki i Wigury i ul. Św. Józefa
20.04.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienia wcześniejszych odpowiedzi. 20.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 179/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na korektę koron drzew, wycięcie drzewa, frezowanie korzenia drzewa oraz zebranie gałęzi, śmieci, zagrabienie liści wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu 19.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 178/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej celem rozpoznania rynku na zakup i montaż klimatyzacji w budynkach przy ul.Legionów 220 i Bydgoskiej 5. 19.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 177/2018Wydział Prawny we współpracy z Wydziałem Edukacji prosi o składanie ofert na obsługę prawną. 19.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 176/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową pn. "Interdyscyplinarny ogród szkolny na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema 66 w Toruniu". 19.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 175/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie ofert na realizację dzieła: przygotowanie gotowych do publikacji materiałów filmowych, dokumentujących wydarzenia i imprezy odbywające się na terenie miasta Torunia oraz działalność toruńskiego samorządu. 18.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 49/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów – dot. budowy odgałęzienia kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji, przy ul. Rypińskiej 134 w Toruniu (dz. nr 158,183/3 – obr. 69) 18.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 48/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Bażyńskich w Toruniu – spięcie istniejących przewodów (dz. nr 150/1, 11/5, 196 z obrębu 11) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 18.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 42/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: Projekt sali gimnastycznej przy SP nr 11 ul. Jurija Gagarina 36 w Toruniu ( dz. 53, 80, 82/3, 74/1, 79/1 obr.19 oraz inne, które wynikną np. z warunków przyłączenia do infrastruktury zewnętrznej ). 18.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 174/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na obsługę serwisową systemu Selwin WEB. 17.04.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A