Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 28.02.2021

Liczba wejść na stronę: 14738600
Data (2021-02-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25955
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 1/20121Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. WGN.6850.15.2020.EB, WGN.6850.19.2020.EB 04.01.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 87/2021Informuję, że Pani Monika Dubiel i Pan Wojciech Dubiel, dokonali zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie nieruchomości przy ul. Szczęśliwej 33a w Toruniu” (dz. nr 388/9 z obrębu 61) – zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 26.02.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 58/2021Gmina Miasta Toruń - Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie ofert na realizację dzieła: przygotowanie gotowych do publikacji materiałów filmowych, dokumentujących wydarzenia i imprezy odbywające się na terenie miasta Torunia oraz działalność toruńskiego samorządu w 2021 r. 26.02.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 57/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę budynku dawnego dworca kolejowego Toruń Północny zlokalizowany przy ul. Szosa Chelmińska 178A. 26.02.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 53.6220.2020.2/2021obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.: „wykonanie nowego urządzenia wodnego – studni St2 i eksploatacja urządzeń wodnych – studni St2 i St1 na ujęciu wód podziemnych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu na terenie Zakładu Mleczarskiego w Toruniu przy ul. Chrobrego 64/68 (dz. nr 112, 224/3 – obręb 43)” 26.02.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 86/2021Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowana przez pełnomocnika - Pana Jerzego Piotrowiaka, w dniu 22.02.2021 r. dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ulicy Stanisława Przybyszewskiego w Toruniu (działki nr 124, 110 - obręb 12, działka nr 188 - obręb 7), zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 25.02.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 85/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Jarosława Chejnowskiego dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 55 w Toruniu (dz. nr 93, obręb 74) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 25.02.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 84/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PITSTOP Andrzej Sobierajski dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 53 w Toruniu (dz. nr 92, obręb 74) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 25.02.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 83/2021Informuję, że Pani Anna Rybacka - Grabek, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie nieruchomości przy ul. Kasztanowej 14 w Toruniu” (dz. nr 173, 177/1 z obrębu 50) – zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 25.02.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 82/2021Informuję, że Pani Bożena Rumińska, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie nieruchomości przy ul.Tarnowskiej 21 w Toruniu” (dz. nr 25 z obrębu 53) – zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 25.02.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 81/2021Informuję, że Pan Marcin Zalewski reprezentowany przez pełnomocnika Pana Marcina Dąbrowskiego, dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku wielorodzinnym przy ul. plac Św. Katarzyny 13 w Toruniu (działka nr 139 z obrębu 18) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 25.02.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 38/2021Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (konkurs nr 12/2021). 25.02.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 80/2021Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowana przez Pana Władysława Majewskiego – Prezesa oraz Pana Sławomira Wesołowskiego - Prokurenta, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla OM Pancernych (rejon ul. Twardej) w Toruniu (dz. nr 20 – obr. 46) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 24.02.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 79/2021Informuję, że Pani Halina Landowska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 50 w Toruniu (dz. nr 168, obręb 8) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 24.02.2021
Petycje 54/2021Petycja w sprawie nadania działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych uprawnienia do stosowania zerowej stawki za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Toruniu. 24.02.2021
Petycje 53/2021w sprawie zwiększenia finansowania drużyn występujących w najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce do kwoty..., a w szczególności Klubu Hokejowego Toruń. 24.02.2021
Petycje 52/2021o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. 24.02.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 37/2021Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 grudnia 2020 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu. Rodzaj zadania: rozwój sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w okresie od 01.02.2021 do 30.06.2021 - I tura. 24.02.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A