Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.06.2018

Liczba wejść na stronę: 8294348
Data (2018-06-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19477
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 283/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy 5 (pięciu)szt. radiotelefonów przenośnych w wersji analogowo-cyfrowej. 22.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 282/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie mocowania do podłoża gruntowego 12 stylizowanych drewnianych siedzisk znajdujących się na ul. Przedzamcze 7 dz. nr 28/3 obr. 17 w Toruniu. 22.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 281/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.:„Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Podgórnej / ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu”. 22.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 280/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na korektę koron drzew oraz wycięcie chwastów i trawy wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu. 22.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 279/2018Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania 70 sztuk statuetek 22.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 278/2018Wydział Środowiska i zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn."Obsadzenie krzewami gat. róża pomarszczona odcinka ulicy Żwirki i Wigury od ul. św. Józefa do ul. Legionów w podanych lokalizacjach oraz uzupełnieniu brakujących roślin w istniejących żywopłotach na odcinku ul. Żwirki i Wigury od ul. Mohna do ul. Konfekcyjnej w Toruniu”. 22.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 277/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy windy w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu. 22.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 110/2018przetarg nieograniczony na modernizację budynku i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu 22.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 276/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace odtworzeniowe ławek drewnianych o charakterze historycznym znajdujących się przy ul. Mickiewicza 23 – 19/21 w Toruniu. 21.06.2018
Zarządzenie PMT 213/2018w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia 21.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 105/2018Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miasta Torunia – systemu Otago. 21.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 96/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowej w Toruniu (dz. nr 534, 560, 562 z obrębu 67) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 21.06.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 90/2018Data zgromadzenia: 24.06.2018
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 16.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, przy Urzędzie Miasta
21.06.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 89/2018Data zgromadzenia: 29.06.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Wały Gen. Sikorskiego 13. Chodnik przed CSW zajęty będzie w ¾ szerokości, natomiast nie będzie wiązało się to z utrudnieniami dla pieszych.
21.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 275/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny za pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 20.06.2018
Zarządzenie PMT 210/2018w sprawie przyjęcia służebności gruntowej 20.06.2018
Zarządzenie PMT 209/2018w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem na roboty budowlane dla zadania pn. "Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21" 20.06.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 88/2018Data zgromadzenia:24.06.2018
Godzina zgromadzenia:12.00-14.00
Miejsce zgromadzenia:przy Łuku Cezara(od strony ul.Fosa Staromiejska).
20.06.2018
Patronaty 13/2018Decydujesz Pomagamy TESCO 20.06.2018
Patronaty 12/2018Konferencja Challenges of Project Managment Psychology Team Agile 20.06.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A