Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 24.02.2018

Liczba wejść na stronę: 7879664
Data (2018-02-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18790
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 89/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn."Koncepcja rekultywacji terenów trawników poprzez nasadzenia krzewów w pasach drogowych w Toruniu". 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 88/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadnia pn. "Projekt rewaloryzacji drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska w granicach historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu". 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 87/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie modernizacji instalacji oświetleniowej w trzech pracowniach budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu. 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 86/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn."Wykonanie projektu i kosztorysu na zagospodarowanie terenu zieleni na osiedlu przy ul. Gerwazego (od nr 12-22) w Toruniu". 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 85/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Wykonanie nowej aranżacji zieleni skweru w pasie rozdzielającym jezdnię wzdłuż ul. Piastowskiej w Toruniu". 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 84/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 25. 22.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 83/2018Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na konserwację, naprawę i przegląd pomp w przepompowni wód gruntowych w Forcie IV w Toruniu w roku 2018 22.02.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 21/2018Data zgromadzenia:25.02.2018
Godzina zgromadzenia:15:00-16:00
Miejsce zgromadzenia: Wały gen.Sikorskiego 8,przy Urzędzie Miasta.
22.02.2018
Zarządzenie PMT 52/2018w sprawie ustalenia zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. 21.02.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaZapytania i wnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 47. sesji (25.01.2018 r.)wraz z odpowiedziami. 21.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 82/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na montaż 7 szt. przęseł (paneli) ogrodzeniowych. Przęsła należy zamontować w istniejacym ogrodzeniu systemowym. 20.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 81/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na "Pełnienie nadzoru archeologicznego związanego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych i rozbudową schodów zewnętrznych od strony ul. Podmurnej w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu". TERMIN SKŁADANIA OFERT 5.03.2018 r. 20.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 80/2018Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na samodzielne świadczenie usługi polegającej na obsłudze techniczno-administracyjne projektu KAWKA II w okresie od 07.03.2018 r. do 30.11.2018 r. 20.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 21/2018Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją modułowego systemu serwerowego oraz macierzy dyskowej wraz z niezbędnym wyposażeniem 20.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 79/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej, w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku zamówień publicznych, dla zadania: "Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie strony internetowej www.odpady.torun.pl, poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń.". 19.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 78/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się o dostarczenie oferty na wykonanie robót remontowych w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu. 16.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 77/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na dokonanie wstępnej wyceny realizacji dostawy wraz z montażem wyposażenia dla warsztatów szkolnych w ZSS przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu 16.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 76/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie doposażenia placu zabaw znajdującego się przy ul. Wybickiego dz. nr 576/3 obr. 3 w Toruniu. 16.02.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 20/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej i odgałęzień bocznych dla terenu po byłym zakładzie Merinotex, ciąg południowy, przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. nr 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 81/3, 101/6, 101/7 z obrębu 23) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 16.02.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 18/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Rudak B w Toruniu – etap II (dz. nr 274, 391, 348, 339, 336, 319, 320, 321, 322, 323, 311, 302/22, 313/6, 312/5, 297/36, 305/7, 305/6, 306/2, 297/31, 297/26, 297/38, 297/21, 297/16, 297/9, 305/1, 302/2, 360 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 16.02.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A