Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.08.2017
Data (2017-08-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 17794
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 467/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na zagospodarowanie terenów leśnych przy Forcie II przy ul. Rydygiera w Toruniu. 21.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 156/2017 Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie basenów letnich wraz z zapleczem przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robot budowlanych 21.08.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 70/2017 Data zgromadzenia: 26.08.2017r
Godzina zgromadzenia: 12.00-17.00
Miejsce zgromadzenia: Bulwar Filadelfijski (limnigraf/plac)
21.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 161/2017 Przetarg nieograniczony - „Termomodernizacja budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu”. 19.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 466/2017 Urząd Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu rekompensaty za 2014, 2015 i 2016 rok dla spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 18.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 465/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia dot. zadania pn." rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślańskich w Toruniu - kontynuacja" 18.08.2017
Inne dokumenty 27/2017 Zawiadomienie Wójta Gminy Lubicz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie skrzyżowania DK 15 i DW 552 w miejscowości Grębocin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na nieruchomościach oznaczonych działkami w obrębie 0054 Toruń numer ewidencyjny - 24/15, 3, w obrębie 0004 Grębocin numer ewidencyjny - 205, 206/5, 206/3, 206/2, 206/6, 207/3, 207/2, 208/2, 208/1, 209/2, 209/3, 836/3, 210/2, 210/12, 211/2, 110/1, 639/2, 639/3, 639/13, 639/1, 638, 632/2, 630, 631/2, 631/3, 631/1, 622, 568/9, 566/2, 568/7, 566/3, 568/6, 566/4, 568/13, 567, 234/2, 213, 216/3, 220/23, 220/10, 216/1, 216/6, 220/13, 220/22, 220/21, 220/32, 220/34, 219, 413/2, 416, 413/1, 412/2, 411/12, 411/11, 411/6, 410/3, 452/5, 452/4, 432/8, 421/3, 421/7, 421/8, 419/8, 419/14, 419/15, 419/16, 419/5, 419/13, 418, 431/8, 431/4, 563/2, 563/1, 431/1, 431/5, 464/2, 564/1, 572/1, 572/3, 571/1, 565/9, 565/7, 565/5, 431/7, 417/2, 417/1, 452/1, 452/2, 452/3. 18.08.2017
Inne dokumenty 26/2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubicz o wpływie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie skrzyżowania DK 15 i DW 552 w miejscowości Grębocin – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na nieruchomościach oznaczonych działkami w obrębie 0054 Toruń numer ewidencyjny – 24/15, 3, w obrębie 0004 Grębocin numer ewidencyjny – 205, 206/5, 206/3, 206/2, 206/6, 207/3, 207/2, 208/2, 208/1, 209/2, 209/3, 836/3, 210/2, 210/12, 211/2, 110/1, 639/2, 639/3, 639/13, 639/1, 638, 632/2, 630, 631/2, 631/3, 631/1, 622, 568/9, 566/2, 568/7, 566/3, 568/6, 566/4, 568/13, 567, 234/2, 213, 216/3, 220/23, 220/10, 216/1, 216/6, 220/13; 220/22, 220/21, 220/32, 220/34, 219, 413/2, 416, 413/1, 412/2, 411/12, 411/11, 411/6, 410/3, 452/5, 452/4, 432/8, 421/3, 421/7, 421/8, 419/8, 419/14, 419/15, 419/16, 419/5, 419/13, 418, 431/8, 43114, 563/2, 563/1, 431/1, 43115, 464/2, 564/1, 572/1, 572/3, 571/1, 565/9, 565/7, 565/5, 431/7, 417/2, 417/1, 452/1, 452/2, 452/3. 18.08.2017
Informacje o środowisku 13/2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Katarzynka” dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej na północ od linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork w Toruniu. 18.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 464/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn." Utworzenie tzw. zielonych ekranów wzdłuż Trasy Średnicowej na odcinku od ul. Legionów do ul. Dworcowej oraz przy ul. Rydygiera w Toruniu". 17.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 463/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT przystępuje do rozeznania rynku potencjalnych wykonawców i zaprasza do złożenia oferty na zadanie "Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Włocławskiej naprzeciwko Zespołu Szkół nr 34 w Toruniu". 17.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 462/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów położonych przy ul. Gagarina 34 w Toruniu. 17.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 160/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. 1. Przeniesienie oddziałów przedszkolnych z budynku SP nr 2 przy ul. Targowej 15/1 na parter budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Pająkowskiego 44/52 w Toruniu 2. Przeniesienie oddziałów przedszkolnych na parter w SP nr 6 przy ul Łąkowej 13 w Toruniu 3. Przeniesienie oddziału przedszkolnego z I piętra na parter w ZS nr 24 przy ul. Ogrodowej 3/5 w Toruniu 4. Modernizacja sal dydaktycznych na potrzeby pracowni kształcenia w zawodzie technik weterynarii w ZSIŚ przy ul. Batorego 43/49 w Toruniu. 17.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 461/2017 Rozeznanie rynku w związku z planowanym zamówieniem publicznym, nieprzekraczającym wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, polegającym na dostawie akcesoriów odblaskowych przeznaczonych dla rowerzystów i pieszych. 16.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 165/2017 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Legionów 220a w Toruniu wraz z modernizacją oświetlenia, fotowoltaniką i przebudową budynku. 16.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 163/2017 Przetarg nieograniczony na usługę promocji miasta Torunia w ramach przewozu pasażerów na trasie z Torunia do Portu Lotniczego Bydgoszcz w Białych Błotach oraz z Portu Lotniczego Bydgoszcz do Torunia poprzez eksponowanie reklamy na taborze obsługującym powyższe połączenie. 16.08.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 140/2017 Informacja PMT o złożeniu przez Gminę Miasta Toruń poprzez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta w Toruniu z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 reprezentowanej przez Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów Pana Marcina Maksima - zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Storczykowej w Toruniu (dz. nr 745/15, 677/2, 792, 823 – obr. 32). 16.08.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 139/2017 Informuję, że Firma Handlowo – Produkcyjna LUX Adolf Plewa dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego oraz abonenckiej stacji transformatorowej Sn-15 kV przy ul. Chrobrego 129 w Toruniu (dot. dz. nr 127 w obrębie 43) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 16.08.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 69/2017 Data zgromadzenia: 20.08.2017
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ul.Św. Józefa z ul. Żwirki i Wigury
16.08.2017
Interpelacje, wnioski, zapytania Odpowiedzi na interpelację oraz wnioski i zapytania złożone między sesjami wraz z uzupełnieniami wcześniejszych odpowiedzi. 16.08.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A