Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.10.2018
Data (2018-10-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20115
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 415/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty na opracowanie koncepcji projektu stałej organizacji ruchu drogowego na ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Toruniu. 19.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 414/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej powtórnie zwraca się o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie pięciu zestawów komputerowych oraz trzech notebooków konwertowalnych. 19.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 413/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż 42 przepustnic typu deflektor, które należy zamontować na układzie wentylacji mechanicznej w obiekcie przy ul. Strumykowej 4 w Toruniu. 19.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 135/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do Sądu Rejonowego przy ul. Jagiellońskiej w Toruniu (dz. nr 769/4 w obrębie 10) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 19.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 134/2018Informuję, że Geotermia Toruń sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Starotoruńska 3 w Toruniu, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci ciepłowniczych na terenie miasta Torunia zasilanych ciepłem pochodzącym z ciepłowni geotermalnej – zakres M1 i M1.1 (dz. nr 42/5 z obrębu 21; dz. nr 213/4, 127, 131, 134/2 z obrębu 22; dz. nr 128/7, 128/15, 38/4, 117/1, 116/1, 128/9, 141/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 140/1, 114/1, 142/2, 115, 37/4, 37/9, 35/15, 35/8, 35/10, 34, 46, 52/1, 52/6, 52/2, 53/3, 53/6, 52/3, 58/7 z obrębu 23) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 19.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 938/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeglądu masztów. 18.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 412/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się o prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania: "Ochrona zieleni przyulicznej przed działaniem soli drogowej w pasach drogowych w Toruniu". 18.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 411/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania: "Prace zabezpieczające przed gwałtownym spływem wód opadowych w lasach miejskich PIEKARSKIE GÓRY”. 18.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 10/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.187.2018EB, WGN.6845.316.2018EB, WGN.6845.315.2018EB 18.10.2018
Sprawozdania 6/2018Toruń 2014-2018. Raport podsumowujący działania samorządu miasta Torunia w VII kadencji samorządu terytorialnego. 18.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 165/2018Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektów i publikacja 16 tur kolorowych ogłoszeń prasowych promujących projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II”. 17.10.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 141/2018Data zgromadzenia: 21.10.2018
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, zbieg ul. Żwirki i Wigury z ul. Św. Józefa
17.10.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 140/2018Data zgromadzenia: 19.10.2018
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 18.30
Miejsce zgromadzenia: Toruń, Rynek Nowomiejski,przejście ul. Królowej Jadwigi,ul. Szeroka, Rynek Staromiejski, zakończenie przy Tablicy Solidarności
17.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 133/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – dotyczącego zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Ugory 9A w Toruniu (dz. nr 318/1, 313 – obręb 32) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 17.10.2018
Inne dokumenty 10/2018Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców 17.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 410/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usunięcie kabla światłowodowego GMT zainstalowanego w kanale sanitarnym ulicy Wały gen. Sikorskiego w Toruniu. 16.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 409/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 15 szt. czytników do obsługi elektronicznych dowodów osobistych. 16.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 170/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu. 16.10.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 139/2018Data zgromadzenia: 19.10.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00 - 18:00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Królowej Jadwigi 7. Ponadto osoba zgłaszająca zaznacza, że lokalizacja zgromadzenia będzie znajdować się po lewej bądź prawej stronie tejże ulicy.
16.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 132/2018Informuję, że na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) w ulicy Plac Rapackiego w Toruniu, na działce nr 65 w obrębie 14 (do posesji przy ul. Plac Rapackiego 8) w Toruniu zaświadczono o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 16.10.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A