Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 17.12.2018

Liczba wejść na stronę:
Rejestry prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia

 

Przejdź do zestawień rejestrów za lata:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Adam Popielewski
Data wytworzenia: 12-12-2017
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 12-12-2017
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 08-03-2018
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt