Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019

Podatki i opłaty lokalne


Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 r.:

1. Podatek od nieruchomości

Stawki:
uchwała nr 953/2018 RMT

  • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających nieruchomość we współwłasności z osobą prawną:

  • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających nieruchomość na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:


Druki związane z udzielaniem pełnomocnictw:

UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w wersji
papierowej
OPL-1P - zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa UPL-1P
PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
OPD-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPD-1
PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
OPS-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPS-1

  zobacz także:

UCHWAŁA NR 666 RMT z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

UCHWAŁA NR 682 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

UCHWAŁA NR 683 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Strefy Staromiejskiej

UCHWAŁA NR 684 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA NR 685 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

UCHWAŁA NR 686 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.


2. Podatek od środków transportowych

Stawki:

Wysokość stawek określa: uchwała nr 954/2018 RMT


  • Wzory deklaracji: DT-1(6).pdf, DT-1/A(6).pdf - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2025)

 

3. Podatek rolny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.

  • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających grunty rolne we współwłasności z osobą prawną:
  • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających grunty rolne na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

 

4. Podatek leśny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

  • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających lasy we współwłasności z osobą prawną:
  • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających lasy na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

 

5. Opłata targowa

Na terenie Gminy Miasta Toruń od 2017 roku nie obowiązuje opłata targowa!

Patrz: Uchwała nr 362/2016 RMT z dnia 21.07.2017 r.


6. Opłata miejscowa

Stawki:

Uchwała nr 430/2012 RMT z dnia 22.11.2012 r.


7. Opłata skarbowa

wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowejKOMINUKATY

- od dnia 1 stycznia 2016 roku decyzje ustalające wysokość podatku nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej, zawierać mogą jedynie nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

-  decyzje ustalające wysokość podatku na 2019 rok będą doręczane przez pracowników Urzędu Miasta Torunia. Na żądanie podatnika urzędnicy zobowiązani są do okazania legitymacji służbowej. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru. Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada, jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi. Decyzje będą doręczane od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-20.00 (w dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu).

 

Podatek można opłacać na indywidualny numer konta podany na każdej decyzji. Wpłat bez prowizji można dokonać w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00) lub we wszystkich placówkach Banku Millennium

Adresy placówek Banku Millennium w Toruniu:

- Rynek Nowomiejski 21, pn. – pt. w godz. 9.30 – 17.00
- ul. Szosa Chełmińska 17, pn. – pt. w godz. 9.30-17.00
- ul. Łyskowskiego 8 , pn. – pt. w godz. 9.00-16.30
- ul. Wyszyńskiego 10a , pn. – pt. w godz. 9.30-17.00
- ul. Broniewskiego 90 (CH Plaza), pn. - pt. w godz. 9.00-20.00, sob. w godz. 9.00-18.00
Materiały dodatkowe:


 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Janusz Roguski
Data wytworzenia: 01-12-2010
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Janusz Roguski
Data ostatniej modyfikacji: 28-01-2019 07:39:39
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt