Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 10.12.2018

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne na rok 2019

Stawki podatków
   podatek od nieruchomości - uchwała nr 953/2018 RMT
   podatek od środków transportowych - uchwała nr 954/2018 RMT


Druki deklaracji i informacji podatkowych
  Osoby prawne
       podatek od nieruchomości  DN-1.pdfDN-1 interaktywny.pdf
       podatek rolny  DR-1.pdfDR-1.docx
       podatek leśny  DL-1.pdf, DL-1.docx
      
   Osoby fizyczne
       podatek od nieruchomości  IN-1.pdf, IN-1_interaktywny.pdf
       podatek rolny  IR-1.pdf
       podatek leśny  IL-1.pdf
      

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 r.:

1. Podatek od nieruchomości

Stawki:
uchwała nr 680/2017 RMT z dnia 23.11.2017r.

  • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających nieruchomość we współwłasności z osobą prawną:

  • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających nieruchomość na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:


Druki związane z udzielaniem pełnomocnictw:

    UPL-1P  -  pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w wersji
                     papierowej
    OPL-1P  -  zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa  UPL-1P
    PPD-1   -  pełnomocnictwo do doręczeń
    OPD-1  -  zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPD-1
    PPS-1   -  pełnomocnictwo szczególne
    OPS-1   -  zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPS-1

        zobacz także:

UCHWAŁA  NR 666 RMT z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

UCHWAŁA  NR 682 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

UCHWAŁA  NR 683 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Strefy Staromiejskiej

UCHWAŁA  NR 684 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA  NR 685 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

UCHWAŁA  NR 686 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.


2. Podatek od środków transportowych

Stawki: 

Wysokość stawek określa:
Uchwała nr 681/2017 RMT z dnia 23.11.2017r.


 

3. Podatek rolny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.

  • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających grunty rolne we współwłasności z osobą prawną:
  • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających grunty rolne  na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

 

4. Podatek leśny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

  • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających lasy we współwłasności z osobą prawną:
  • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających lasy na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

 

5. Opłata od posiadania psów

Na terenie Gminy Miasta Toruń od 2014 roku nie obowiązuje opłata od posiadania psów!

Osoby, które nie uregulowały opłaty od posiadania psów za lata poprzednie powinny dokonać tego niezwłocznie w kasie Urzędu Miasta Torunia lub  na rachunek bankowy Urzędu  Miasta Torunia w Banku Millennium nr 53 1160 2202 0000 0000 6171 9204.

Patrz: uchwała nr 427/2012 RMT z dnia 22.11.2012 r.

 

6. Opłata targowa

Na terenie Gminy Miasta Toruń od 2017 roku nie obowiązuje opłata targowa!

Patrz: Uchwała nr 362/2016 RMT z dnia 21.07.2017 r.


 7. Opłata miejscowa

         Stawki:

Uchwała nr 430/2012 RMT z dnia 22.11.2012 r.


8. Opłata skarbowa

wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej
Materiały dodatkowe:


 Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Janusz Roguski
Data wytworzenia: 01-12-2010
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 01-12-2010
Kto zmodyfikował: Janusz Roguski
Data ostatniej modyfikacji: 27-11-2018
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt