Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 24.02.2018

Liczba wejść na stronę: 222055
Praca w innych jednostkach


Ogłoszenia o pracy w jednostkach gminnych:


Rok 2018:

 

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta, w wymiarze 1/2 etatu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 21.02.2018
 • Termin składania ofert: 2.03.2018Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Inspektor ds. technicznych.

 • Data publikacji ogłoszenia: 16.02.2018
 • Termin składania ofert: 28.02.2018


Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowości Jednostek Oświatowych w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych ul. Rydygiera 12a. Liczba etatów: 2.

 • Data publikacji ogłoszenia: 31.01.2018
 • Termin składania ofert: 14.02.2018


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Toruniu ogłasza nabór kandydatów  na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent d.s. kadr w Zespole Szkół Nr 1 w Toruniu ul. Wojska Polskiego 47a. Wymiar: 0,5 etatu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 31.01.2018
 • Termin składania ofert: 08.02.2018Ogłoszenie o naborze ofert w Centrum Kultury Dwór Artusa na stanowisko specjalisty ds. organizacji imprez i promocji internetowej w dziale artystycznym.

 • Data publikacji ogłoszenia: 23.01.2018
 • Termin składania ofert: 5.02.2018


Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu, ul. Rydygiera 30/32 87-100 Toruń, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy - w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Toruniu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 19.01.2018
 • Termin składania ofert: 5.02.2018


Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko Inspektor ds. technicznych.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko Podinspektor ds. technicznych.

 • Data publikacji ogłoszenia: 17.01.2018
 • Termin składania ofert: 31.01.2018


Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli ogłasza nabór ofert na stanowisko doradcy metodycznego w specjalnościach: język polski - szkoły ponadpodstawowe; religia - szkoły ponadpodstawowe; biblioteka - wszystkie typy szkół.

 • Data publikacji ogłoszenia: 16.01.2018
 • Termin składania ofert: 2.02.2018


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. kadr w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu, ul. Bażyńskich 30/36, 87-100 Toruń.


Rok 2017:

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c  87-100 Toruń na stanowisko Pedagoga  - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1.Aktywne włączenie społeczne.

 • Data publikacji ogłoszenia: 21.12.2017
 • Termin składania ofert: 29.12.2017


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c  87-100 Toruń na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1.Aktywne włączenie społeczne.

 • Data publikacji ogłoszenia: 21.12.2017
 • Termin składania ofert: 29.12.2017


Ogłoszenie o naborze  Nr 30/2017 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c 87-100 Toruń na wolne stanowisko Konsultanta - Koordynatora pomocy w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego 1/2 etatu w Projekcie Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

 • Data publikacji ogłoszenia: 21.12.2017
 • Termin składania ofert: 29.12.2017


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c  87-100 Toruń na stanowisko Pedagoga  - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie ”Teraz MY!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne  w ramach ZIT.

 • Data publikacji ogłoszenia: 21.12.2017
 • Termin składania ofert: 29.12.2017


Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent - w Zespole Szkół Technicznych, ul. Legionów 19/25, 87-100 Toruń. Umowa o pracę. Pełen etat.

Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowości Jednostek Oświatowych w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych, ul. Rydygiera 12a. Do naboru może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. kadr w Przedszkolu Miejskim nr 10, ul. Rydygiera 12, 87-100 Toruń. Wymiar czasu pracy: 1/2etatu, 20 godz. tygodniowo, umowa o pracę.

 • Data publikacji ogłoszenia: 4.12.2017
 • Termin składania ofert: 14.12.2017Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Płac i Rozliczeń w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych, ul. Rydygiera 12a. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, Liczba etatów: 1.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 220, ogłasza nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Zespołu w Dziale Terapeutyczno-Opiekuńczym. Pełny wymiar czasu pracy, rodzaj umowy: umowa o pracę od dnia 01.02.2018 na czas określony.

Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Kontrolingu w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych ul. Rydygiera 12a. (Umowa o pracę, 3 etaty).

 • Data publikacji ogłoszenia: 15.11.2017
 • Termin składania ofert: 27.11.2017


Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko: referent ds. techniczno- administracyjnych. Pełen etat, umowa o pracę.

 • Data publikacji ogłoszenia: 13.11.2017
 • Termin składania ofert: 20.11.2017


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im św. Jana Pawła II w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko kierownika gospodarczego w szkole, etat w wymiarze 20 godz./tyg.

 • Data publikacji ogłoszenia: 7.11.2017
 • Termin składania ofert: 17.11.2017


Rada Nadzorcza Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Bema73-89, ogłasza nabór ofert kandydatów na stanowisko prezesa zarządu Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o. - Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c  87-100 Toruń na wolne stanowisko pomocnicze Konsultant - Koordynator merytoryczny w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 30.10.2017
 • Termin składania ofert: 3.11.2017


Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Inspektor ds. technicznych.

 • Data publikacji ogłoszenia: 25.10.2017
 • Termin składania ofert: 10.11.2017


Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Podinspektor ds. technicznych.

 • Data publikacji ogłoszenia: 25.10.2017
 • Termin składania ofert: 10.11.2017


Dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: INFORMATOR TURYSTYCZNY. Rodzaj umowy: umowa o pracę. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

 • Data publikacji ogłoszenia: 16.10.2017
 • Termin składania ofert: 31.10.2017Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c  87-100 Toruń na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik zespołu - Koordynator projektu w Dziale Strategii i Programów Społecznych

 • Data publikacji ogłoszenia: 04.10.2017
 • Termin składania ofert: 13.10.2017


Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko urzędnicze ds. windykacji w Biurze windykacji


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c  87-100 Toruń na wolne  stanowisko pomocnicze Konsultant-Koordynator merytoryczny Klubu Samopomocy

 • Data publikacji ogłoszenia: 03.10.2017
 • Termin składania ofert: 12.10.2017


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c  87-100 Toruń na wolne stanowisko pomocnicze Konsultant - Koordynator merytoryczny w Dziale Strategii i Programów Społecznych

 • Data publikacji ogłoszenia: 03.10.2017
 • Termin składania ofert: 12.10.2017


Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko kierownik Działu Techniczno-Organizacyjnego

 • Data publikacji ogłoszenia: 02.10.2017
 • Termin składania ofert: 15.10.2017


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu ul. Wyszyńskiego 1/5 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty do spraw kadr


Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze –  Specjalista w Dziale obsługi Jednostek Oświatowych w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych ul. Rydygiera 12a


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent d/s kadr w Przedszkolu Miejskim nr 10, ul. Rydygiera 12 , 87-100 Toruń

 • Data publikacji ogłoszenia: 27.09.2017
 • Termin składania ofert: 20.10.2017


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im dr Leona Szumana w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 220 ogłasza nabór ofert na stanowisko referent ds. administracyjno-gospodarczych


Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Inspektor ds. technicznych.


Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Podinspektor ds. technicznych.


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. kadr w Przedszkolu Miejskim nr 12, ul. Złota 1a, 87-100 Toruń, w wymiarze 1/2 etatu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 7.09.2017
 • Termin składania ofert: 14.09.2017


Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze, od dnia 1.10.2017 r., w Dziale Rozwoju i Obsługi Przedsiębiorców Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 13.

 • Data publikacji ogłoszenia: 29.08.2017
 • Termin składania ofert: 18.09.2017


Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i współpracy zewnętrznej w Zespole Promocji Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 13.

 • Data publikacji ogłoszenia: 29.08.2017
 • Termin składania ofert: 18.09.2017


Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Łokietka 3, poszukuje kandydatów na stanowisko: recepcjonistka / recepcjonista w Hostelu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 29.08.2017
 • Termin składania ofert: 12.09.2017


Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Podinspektor ds. technicznych.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko Aspirant pracy socjalnej – animator w Klubie Samopomocy w wymiarze 3/4 etatu.

 •   Data publikacji ogłoszenia: 22.08.2017
 •   Termin składania ofert: 29.08.2017


Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale obsługi JOSW w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych, ul. Rydygiera 12a.

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko st. referent ds. kasy i magazynu

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownika gospodarczego

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ul. Grudziądzka 159 B, ogłasza nabór ofert na stanowisko: Inspektor ds. technicznych.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert na wolne od dnia 1.08.2017r. kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu przy ul. Konopnickiej 13.

Rada Nadzorcza Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Bema73-89, ogłasza nabór ofert kandydatów na stanowisko prezesa zarządu Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Oświadczenie (druk) o zobowiązaniu kandydata do podpisania umowy o świadczenie usług zarządzania  ze spółką Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. w określonym terminie (.pdf, załącznik zaktualizowany w dniu 31.07.2017)
 2. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa zarządu Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o. (.pdf)
 3. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za lata 2015 i 2016 (.pdf)
 4. Załącznik do sprawozdania Zarządu Spółki na rok 2015 (dodane 3.08.2017)
 5. Załącznik do sprawozdania Zarządu Spółki na rok 2016 (dodane 3.08.2017)
 6. Struktura organizacyjna Spółki (.pdf)
 7. Uzupełnienie ogłoszenia - zasady przeprowadzania naboru

Terminy:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr w Przedszkolu Miejskim nr 5 im. Juliana Tuwima, ul. Dekerta 27/35, 87-100 Toruń.

 • Data publikacji ogłoszenia: 17.07.2017
 • Termin składania ofert: 11.08.2017


Rada Nadzorcza Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki  31/35 ogłasza nabór ofert kandydatów na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.


Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. organizacyjno-technicznych.

 • Data publikacji ogłoszenia: 11.07.2017
 • Termin składania ofert: 24.07.2017


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 17 w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr w Przedszkolu Miejskim nr 17.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 33 Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownika gospodarczego w wymiarze 1/2 etatu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 5.07.2017
 • Termin składania ofert: 24.08.2017


Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Inspektor ds. technicznych.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ul. Grudziądzka 159 B, ogłasza nabór ofert na stanowisko: Główny specjalista ds. wspólnot mieszkaniowych.

Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko: technik (1 etat).

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista d/s kadr w Przedszkolu Miejskim nr 6 im. Wandy Chotomskiej ul. Szosa Chełmińska 130, 87-100 Toruń


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadr w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Toruniu, ul. Warszawska 1/5.

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Działu Zarządzania.

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu zatrudni na stanowisko: Starszy Asystent, w wymiarze 1 etatu, na czas zastępstwa.

 • Data publikacji ogłoszenia: 25.05.2017
 • Termin składania ofert: 16.06.2017Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu zatrudni na stanowisko: Starszy Projektant, w wymiarze 1 etatu, na czas zastępstwa.

 • Data publikacji ogłoszenia: 25.05.2017
 • Termin składania ofert: 16.06.2017


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. kadr w Zespole Szkół Nr 26 w Toruniu, ul. Fałata 88/90.

Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista w Zespole Administracyjno-Kancelaryjnym w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych, ul. Rydygiera 12a.

Rada Nadzorcza Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki  31/35 ogłasza nabór ofert kandydatów na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. eksploatacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

 1. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
 2. Zasady przeprowadzenia naboru ofert na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. eksploatacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
 3. Sprawozdanie z działalności spółki 2015
 4. Sprawozdanie z działalności spółki 2016
 5. Sprawozdanie finansowe 2015
 6. Sprawozdanie finansowe 2016
 7. Schemat organizacyjny spółki
 8. Oświadczenie kandydata

Rada Nadzorcza Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki  31/35 ogłasza nabór ofert kandydatów na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

 1. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
 2. Zasady przeprowadzenia naboru ofert na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
 3. Sprawozdanie z działalności spółki 2015
 4. Sprawozdanie z działalności spółki 2016
 5. Sprawozdanie finansowe 2015
 6. Sprawozdanie finansowe 2016
 7. Schemat organizacyjny spółki
 8. Oświadczenie kandydata


Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Inspektor ds. technicznych.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 224/226

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli ogłasza nabór ofert na stanowisko doradcy metodycznego.

 • Data publikacji ogłoszenia: 28.04.2017
 • Termin składania ofert: 12.05.2017


Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko Starszy referent ds. informatyki.

Rada Nadzorcza Spółki Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopernika 27 ogłasza nabór ofert na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 1. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 2. Zasady przeprowadzenia naboru ofert kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 3. Sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2014 r. i 2015 r. (na stronie TFPK)
 4. Umowa spółki (na stronie TFPK)
 5. Struktura organizacyjna (na stronie TFPK)
 • Data publikacji ogłoszenia: 25.04.2017
 • Termin składania ofert: 10.05.2017


Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko Inspektor ds. technicznych.

Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Analiz w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych ul. Rydygiera 12aRada Nadzorcza Spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu, z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, ogłasza nabór ofert na kandydatów na stanowiska: prezesa Zarządu oraz zastępcy prezesa Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o w Toruniu.

Materiały dodatkowe do ogłoszenia:

 1. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowiska: prezesa Zarządu oraz zastępcy prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu
 2. Zasady przeprowadzenia naboru ofert kandydatów na stanowiska: prezesa Zarządu oraz zastępcy prezesa Zarządu MPO Sp. z o.o. w Toruniu
 3. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2014 r. i 2015 r.
 4. Akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki MPO Sp. z o.o. w Toruniu
 5. Struktura organizacyjna Spółki

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Starszy referent ds. informatyki.

Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko urzędnicze, w ramach umowy na zastępstwo, w Dziale Rozwoju i Obsługi Przedsiębiorców Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu z siedzibą przy ulicy Mikołaja Kopernika 4.

 • Data publikacji ogłoszenia: 16.03.2017
 • Termin składania ofert: 20.03.2017


Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ul. Grudziądzka 159 B, ogłasza nabór ofert na stanowisko: Inspektor ds. technicznych.

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Józefa Bema w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty, w kasie szkoły w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu ul. Grunwaldzka 25b.

Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko kierownik Działu Techniczno-Organizacyjnego.

Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów (umowa o pracę, 1 etat).

Rada Nadzorcza Spółki Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 24/26 ogłasza nabór ofert na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

Materiały dodatkowe do ogłoszenia:

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Informatyk.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Inspektor ds. technicznych.

Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. projektów i współpracy międzynarodowej.

 • Data publikacji ogłoszenia: 16.02.2017
 • Termin składania ofert: 2.03.2017


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko pracy - główny księgowy (umowa o pracę, 1/2 etatu).

 • Data publikacji ogłoszenia: 14.02.2017
 • Termin składania ofert: 23.02.2017


Dyrektor Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy - w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu ul. Bydgoska 7 (1/2 etatu, umowa o pracę od 1 marca 2017).

 • Data publikacji ogłoszenia: 30-01-2017
 • Termin składania ofert: 10.02.2017

Dyrektor Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - księgowego - w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu, ul. Bydgoska 7 (1/2 etatu, umowa o pracę od 1 marca 2017).

Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko: kierownik Działu Techniczno-Organizacyjnego (liczba etatów 1, umowa o pracę).

Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Promocji Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 10.01.2017
 • Termin składania ofert: 25.01.2017

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych.


Rok 2016:

Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów (1 etat, umowa o pracę).

 • Data publikacji ogłoszenia: 28.12.2016
 • Termin składania ofert: 13.01.2016


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko Aspirant pracy socjalnej – animator w Klubie Samopomocy w wymiarze 3/4 etatu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 7.12.2016
 • Termin składania ofert: 13.12.2016


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko Pedagog – terapeuta w Klubie Samopomocy w wymiarze 3/4 etatu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 7.12.2016
 • Termin składania ofert: 13.12.2016


Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Toruniu zatrudni pracownika na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, na zastępstwo, na stanowisku: bibliotekarz.

 • Data publikacji ogłoszenia: 6.12.2016
 • Termin składania ofert: 14.12.2016


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko Pedagog – terapeuta w Klubie Samopomocy w wymiarze 3/4 etatu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c 87-100 Toruń na wolne stanowisko Aspirant pracy socjalnej – animator w Klubie Samopomocy w wymiarze 3/4 etatu.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych

 • Data publikacji ogłoszenia: 25.11.2016 r.
 • Termin składania ofert: 6.12.2016 r. 
 • Przedłuża się termin składania ofert do dnia 12.12.2016 r.  
 • Informacja o wyniku naboru


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w wymiarze pełnego etatu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 15.11.2016
 • Termin składania ofert: 28.11.2016 r.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 - Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownika gospodarczego, w wymiarze 1/2 etatu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 10.11.2016
 • Termin składania ofert: 25.11.2016
 • Nabór został unieważniony (21.11.2016)


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń na wolne stanowisko  Konsultant-Koordynator merytoryczny Klubu Samopomocy w wymiarze pełnego etatu.

 •     Data publikacji ogłoszenia: 26.10.2016
 •     Termin składania ofert: 7.11.2016


Zarząd TIS Sp. z o.o. w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofe1i w Toruńskiej Infrastrukturze Sportowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bema 73-89 w Toruniu na wolne stanowisko specjalisty ds. marketingu i sprzedaży w Spółce TIS Toruń.

 • Data publikacji ogłoszenia: 11.10.2016
 • Termin składania ofert: 23.10.2016


Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. projektów (1 etat).

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta (w wymiarze 0,5 etatu).

 • Data publikacji ogłoszenia: 26.09.2016
 • Termin składania ofert: 3.10.2016


Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8.

 • Data publikacji ogłoszenia: 23.09.2016
 • Termin składania ofert: 4.10.2


  Metryczka
  Podmiot udostępniający: PMT
  Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
  Data wytworzenia: 13-12-2010
  Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
  Data publikacji: 13-12-2010
  Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
  Data ostatniej modyfikacji: 21-02-2018
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt